Cine-Review Página Principal "Esse Freud, algum ouviu falar? algum passageiro?" (Titanic)

Fazer login   Cadastrar   Esqueci minha senha

 

Macarthur's Children   (Setouchi shonen yakyu dan)

Indique esse filme

Dados Técnicos

Macarthur

Título:Macarthur's Children   (Setouchi shonen yakyu dan)
Ano: 1984
Duração: 125min
Sinopse:Retrata os efeitos da ocupao americana no Japo sobre um grupo de jovens e adultos morando em minscula ilha.
Nacionalidade:Japo
Gênero:Comdia/Drama/Guerra

Votos & Críticas

Para votar você precisa se cadastrar.

Esse filme ainda não tem votos.

Elenco & Produção

Direo
Masahiro Shinoda    
Roteiro
Tsutomu Tamura    
Y Aku    
Ator
Bill Jenson   
Haruko Kato  Haru(Haru)
Hideji Otaki  Ashigara(Ashigara)
Hiromi G  Masao Nakai(Masao Nakai)
Howard Muffett   
Juzo Itami  Hatano(Hatano)
Ken Watanabe  Tetsuo(Tetsuo)
Masako Natsume  Komako(Komako)
Naomi Chiaki  Miyo(Miyo)
Rysuke Miki   
Shima Iwashita  Tome(Tome)
Shinsuke Shimada  Jiro(Jiro)
Shiori Sakura  Takeme "Mume" Hatano(Takeme "Mume" Hatano)
Takaya Yamauchi  Ryuta(Ryuta)
Yoshiyuki Omori  Saburo(Saburo)

Empresas

Esse filme não tem empresas associadas.